1. ที่นอน ฯลฯ

หมอนบัควีท (ปริมาณ จำกัด )
หมอนโฟมยืดหยุ่น (ปริมาณ จำกัด )
ผ้าห่ม
เปลเด็กทารก (ต้องสำรองห้องพัก)
เตียงเด็ก

2. รายการพิเศษ

เครื่องวัดอุณหภูมิ
ที่เปิดขวดไวน์
กรรไกรตัดเล็บ
ชุดเย็บผ้า
กระจกเงา
แผ่นทำความเย็น

3. รายการไฟฟ้า

เครื่องทำให้ชื้น ? ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ดาดฟ้าดีวีดี (ต้องการสำรองที่นั่ง)
แฟน
เหล็ก
สายไฟต่อ
โคมไฟตั้งโต๊ะ
กดกางเกง
เครื่องทำความร้อน 
หมายเหตุ: กดกางเกง, เครื่องเล่น CD, เครื่องเพิ่มความชื้น / เครื่องทำความสะอาดอากาศและเครื่องชงกาแฟพร้อมให้บริการบนชั้น Executive Club

4. รายการสวัสดิการสังคม

เก้าอี้เข็น